Webmaster gamlastenhuset© 2012 • Copyright Stiftelsen Gamla Stenhuset • Kontakt

Nyheter

Programmet för


onsdagskvällarna

 

sommaren 2019 är klart!


"OM DRÄKTER, LEVNADSÖDEN OCH ATT HÄLSA HEM"


 Start onsdag 26 juni kl 18.00


Här kan du se hela programmet.


Hitta hit. Klicka här!

Gamla Stenhuset

Ribacksv. 5

81241 Gästrike Hammarby

Om stiftelsen

Stiftelsen Gamla Stenhuset

Hammarby bruk har en lång, växlingsrik och ofta dramatisk historia som aktualiserats bland annat genom sulfitfabrikens nedläggning och anläggningen av Hammarby kartongförädling.”

Så inleddes det brev som Hammarbyborna Olar Englén, Bernt-Olof Larsson och Carl-Adolf Murray i september 1983 riktade till Kopparfors AB.  Brevet innehöll en förfrågan om bolaget styrelse kunde och ville upplåta en lämplig lokal där material framtaget i studiecirklar, den så kallade Petreska porträttsamlingen samt andra inventarier och dokument som belyser Hammarbys historia. En tänkbar lokal var Hammarbys äldsta hus, det Gamla Stenhuset, då kallat Åstugan. Kopparfors ledning ställde sig genast positivt till förslaget och förklarade sig beredd att efter en nödvändig upprustning av byggnaden överlåta fastigheten till en stiftelse. Stadgar utarbetades och antogs. Konstituerande sammanträde hölls 7 september 1984. Invigningen skedde 10 november 1984.

22 september hölls auktion i Hammarby herrgård av möbler och andra inventarier skänkta av makarna Sigbjörn och Karin Holgersson samt Kopparfors AB. Behållningen tillföll enligt beslut av Kopparfors AB Stiftelsen Gamla Stenhuset att användas som ett grundkapital för fastighetens underhåll och vidare reparation.

I stiftelsens stadgar står att allmänheten ska ges möjlighet att se samlingarna och kunna använda gårdens utrymmen för sammankomster och kursverksamhet.  

Det gamla stenhuset är vackert beläget i Hammarby, och uppfördes runt år 1740.

Det gamla stenhuset.