Smidet vid bergsmanshammaren pågick fram till 1865. I brukets hammarsmedja hade lancashiresmidet framgångsrikt införts redan 1854. Bruket blomstrade, och från 1873 utgjorde Hammarby del i koncernen Hofors-Hammarby AB. I lågkonjunkturen vid 1870-talets slut blev dock den utländska konkurrensen övermäktig, och i kombination med felsatsningar av Hjalmar Petre försattes bolaget i konkurs 1880 och övertogs av fordringsägaren Stockholms Enskilda Bank. Järnframställningen lades ner, och därmed var en 300-årig tradition av järnframställning i Hammarby slut.

Hammarbys historia efter 1880

Under hela utbyggnaden – från 1947 till 1969 – tuffade Storviks Sulfit på med god omsättning och stark framtidstro. På 1970-talet drabbades dock Hammarby, precis som så många små bruksorter, av den begynnande globaliseringen. Storviks Sulfit försvann allt längre in i de stora papperskoncernerna och fabriken lades ner för att sedan startas upp igen, i mindre skala, i början av 1980-talet.Med denna ägarförändring förändrades också ordningen i samhället. Tidigare hade Storviks Sulfit tagit hand om det flesta av ortens gemensamma intressen, men nu tog kommunala intressen över.

I likhet med Bergslagen i övrigt försvann slutligen den stora industrin helt från Hammarby. Men det lilla samhället visar alltjämt upp sin stolta historia i 1700- och 1800-talens järnbruksbebyggelse och park, jämte 1900-talets ambitiösa och karaktärsfulla bostadsbebyggelse. Detta gör Hammarby till en mycket speciell och vacker plats, helt unik i sitt slag, både i Sverige och utomlands.